Ryhmähenkivakuutus

taivas
kukka
perhonen

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus (TRHV) on työnantajan työntekijöilleen ottama henkivakuutus, joka perustuu työmarkkinajärjestöjen keskinäiseen sopimukseen. Vakuutettuja ovat pääsääntöisesti kaikki työeläkelakien alaisessa työsuhteessa olevat työntekijät.

Työnantaja vastaa ryhmähenkivakuutuksen kustannuksista.

Kuolemantapauskorvaus maksetaan työntekijän kuoleman jälkeen, mikäli hänellä on ehdoissa mainittuja edunsaajia.

Korvausasiat käsittelee Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooli. Toimitamme vakuutusehdot työnantajille niiden muuttuessa. Vuosina 2020 – 2022 voimassa olevat ehdot ovat luettavissa täällä.

Lue lisää ryhmähenkivakuutuksesta TRHV:n sivuilta.