Ryhmähenkivakuutus

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus (TRHV)

• Työnantajan työntekijöilleen ottama henkivakuutus, joka perustuu työmarkkinajärjestöjen keskinäiseen sopimukseen.

• Vakuutettuja ovat pääsääntöisesti kaikki työeläkelakien alaisessa työsuhteessa olevat työntekijät.

pari
Työnantaja vastaa ryhmähenki-vakuutuksen kustannuksista

Toimitamme vakuutusehdot työnantajille niiden muuttuessa.

taivas2
Korvausasiat käsittelee Työntekijäin ryhmähenki-vakuutuspooli

Kuolemantapauskorvaus maksetaan työntekijän kuoleman jälkeen, mikäli hänellä on ehdoissa mainittuja edunsaajia.

soppari