Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö hoitaa vakuutuksenottajiensa henkilöstön työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista vakuuttamista. Vakuutusyhtiön kautta hoidetaan myös työntekijöiden ryhmähenkivakuuttaminen.

Vuonna 2022 korvauksia sattuneista työtapaturmista ja ammattitaudeista maksettiin vahingoittuneille hieman yli 1,2 miljoonaa euroa. Yhtiössä on vakuutettuna hieman yli 5 000 henkilöä.

Maitolasi ja vihannekset

Hallinto

Päätösvaltaa Vakuutusyhtiössä käyttävät osakkaat. Ylin päätösvalta Vakuutusyhtiössä on yhtiökokouksella. Vakuutusyhtiötä johtavat hallitus ja toimitusjohtaja.

Yhtiökokous

Vakuutusyhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka muun muassa vahvistaa tilinpäätökset ja valitsee tilintarkastajat sekä päättää yhtiön yhtiöjärjestyksestä.  Yhtiökokous valitsee Vakuutusyhtiön hallituksen. Yhtiökokouksessa äänioikeutettuja ovat Yhtiön osakkaat.

valion värit

Vakuutusyhtiön hallitus

Hallitukseen kuuluu neljä jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta.

Hallituksen tehtäviä ovat muun muassa

• toimitusjohtajan nimittäminen

• yhtiön toimintastrategioiden määritteleminen

• vuosittaisen sijoitussuunnitelman vahvistaminen ja

• sen noudattamisen valvominen.

maito

Hallituksen jäsenet
Sauli Lähteenmäki, pj., Rusko
Annikka Hurme, vpj., Helsinki
Kalervo Koistinen, Espoo
Jarno Kämäräinen, Kiuruvesi

Toimitusjohtaja
Jari Laaninen, Espoo

Tilintarkastajat
PricewaterhouseCoopers Oy,
tilintarkastusyhteisö, Helsinki.
Päävastuullinen tilintarkastaja on Niina Vilske, KHT

Asiantuntijat:

Lääkäri
Otso Ervasti, työterveyshuollon erikoislääkäri,
vakuutuslääketieteen erityispätevyys

Vastuullinen matemaatikko
Janne Kaippio, SHV

Lisätietoja

Vakuutusyhtiön vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevaan kertomukseen aiemmilta vuosilta voit halutessasi tutustua näistä linkeistä: vuosi 2022, vuosi 2021, vuosi 2020, vuosi 2019, vuosi 2018.