Usein kysytyt kysymykset

Milloin tapaturma korvataan lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta?

Tapaturma korvataan lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta silloin, kun se on sattunut työssä, työmatkalla tai työnantajan asioilla ollessa.

Miten ilmoitan uuden osoitteen tai tilinumeron?

Ilmoita osoitteen- tai tilinumeron muutos joko kirjepostilla tai Suomi.fi -viestien kautta. Digi- ja väestötietovirasto (entinen Väestörekisterikeskus) ei välitä osoitteenmuutoksia yhtiöllemme.

Suomi.fi-viestit-palvelun saat otettua käyttöön täällä. Jos olet jo palvelun käyttäjä, kirjaudu sisään täällä.

Mitä tietoja on toimitettava vakuutusyhtiöön korvausta haettaessa?

Tapaturmasta ja ammattitaudista ilmoitetaan vakuutusyhtiölle tapaturmailmoituslomakkeella. Työnantaja täyttää lomakkeen, johon täytetään tiedot mm. työsuhteesta (esim. palkkatiedot), tehdystä työstä sekä tapaturman sattumisolosuhteista.

Milloin päivärahaa maksetaan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella?

Päivärahaa maksetaan, kun korvattava tapaturmavamma aiheuttaa työkyvyttömyyttä ja kun työkyvyttömyys on tapaturmapäivän lisäksi kestänyt vähintään kolme peräkkäistä päivää. Päivärahaa maksetaan kaikilta kalenteripäiviltä enintään yhden vuoden ajan tapaturmapäivää lukuun ottamatta. Työkyvyttömyyden jatkuessa voidaan tämän jälkeen maksaa tapaturmaeläkettä.