PURITY_leaves

Yhtiökokouksen 12.4.2023 päätöksiä

Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön yhtiökokous pidettiin 12.4.2023 Valio Oy:n auditoriossa Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Teresa Laimio. Kokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2022 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnasta

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen jäsentä ja enintään kaksi varajäsentä. Kokouksessa päätettiin, että hallitukseen valitaan kolme jäsentä ja yksi varajäsen.

Hallituksen valinta

Vuonna 2026 päättyvälle toimikaudelle valittiin uudelleen Jari Laaninen. Muut hallituksen jäsenet ovat Sauli Lähteenmäki ja Annikka Hurme sekä hallituksen varajäsen Jarno Kämäräinen.

Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus järjestäytyi yhtiökokouksen jälkeen. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Sauli Lähteenmäki ja varapuheenjohtajana Annikka Hurme. Hallituksen sihteerinä toimii vakuutuspäällikkö Johanna Heikurainen.

Tilintarkastajien valinta

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi kokous valitsi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka ilmoituksen mukaan päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Niina Vilske.