pari

Muutos Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön yhtiöjärjestykseen

Yhtiökokous päätti 10.4.2024 muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että Vakuutusyhtiön hallitukseen voidaan jatkossa valita myös 65 vuotta täyttänyt henkilö. Työsuhde Yhtiön osakkaaseen tai maidontuottajana toimiminen eivät myöskään ole enää edellytyksiä hallituksen jäsenyydelle. Muutettu yhtiöjärjestys on hyväksytty Finanssivalvonnassa ja rekisteröity Kaupparekisteriin.

Yhtiöjärjestys