Apilat

Yhtiökokouksen 10.4.2024 päätöksiä

Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön yhtiökokous pidettiin 10.4.2024 Valio Oy:n auditoriossa Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Juha Hölttä.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2023 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi päätettiin yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnasta

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen jäsentä ja enintään kaksi varajäsentä. Kokouksessa päätettiin, että hallitukseen valitaan neljä jäsentä eikä yhtään varajäsentä.

Hallituksen valinta

Vuonna 2027 päättyvälle toimikaudelle valittiin uudelleen Sauli Lähteenmäki. Hallituksen varajäsenenä toiminut Jarno Kämäräinen valittiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi toimikaudelle, mikä päättyy vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Jari Laanisen siirtyessä yhtiön toimitusjohtajaksi 1.5.2024 alkaen, valittiin hänen tilalleen hallitukseen uudeksi jäseneksi SHV Kalervo Koistinen vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus järjestäytyi yhtiökokouksen jälkeen. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Sauli Lähteenmäki ja varapuheenjohtajana Annikka Hurme.

Hallituksen sihteerinä toimii vakuutuspäällikkö Johanna Heikurainen.

Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön hallitus 2024
  • Sauli Lähteenmäki, puheenjohtaja, Osuuskunta Länsi-Maito
  • Annikka Hurme, varapuheenjohtaja, Valio Oy, Helsinki
  • Jarno Kämäräinen, jäsen, Osuuskunta Maitosuomi
  • Kalervo Koistinen, jäsen
Tilintarkastajien valinta

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi kokous valitsi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka ilmoituksen mukaan päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Timo Nummi.